ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Μπαίνετε στο https://www.cardinalbags.gr/cc-christmas-contest/
 2. Επιλέγετε ποιο από τα 3 δώρα θα θέλατε να παραλάβετε αν κερδίσετε.
 3. Συμπληρώνετε στα αντίστοιχα πεδία: Email , Όνομα, Επώνυμο, Τόπο κατοικίας και πατάτε «Θέλω το…….» .
 4. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Πήρατε μέρος επιτυχώς.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

 1. Η εταιρία «Α ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΕ» με το διακριτικό τίτλο «CARDINAL», µε Α.Φ.Μ:  094173746 (εφεξής ο «η Εταιρεία») που εδρεύει στο Μοσχάτο (Ιωαννίνων 22, ΤΚ 18345), σε συνεργασία µε την εταιρεία: “33 Communication Μονοπρόσωπη ΙΚΕ”, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Λ. Κηφισίας 282 και Ύδρας, διοργανώνουν προωθητική ενέργεια (διαγωνισµό) που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, µέσω Διαδικτύου (Internet) σε Ελλάδα µε τίτλο «Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός Cardinal Bags» µε σκοπό να αναδειχθούν 5 νικητές που θα κερδίσουν «To δώρο που θέλουν ανάμεσα σε 3 που έχουν στην επιλογή τους κατά τη συμμετοχή» και θα έχει προωθητικό χαρακτήρα. Συγκεκριµένα θα διεξαχθεί µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας.
 2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 18/12/2017 (και ώρα Ελλάδος 10:00) µέχρι και την Παρασκευή 5/1/2018 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συµµετοχές υποβαλλόµενες πριν ή µετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισµό.
 3. Δικαίωµα συµµετοχής στον Διαγωνισµό έχει κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τα οποία έχουν συμπληρώσει, όµως, το δέκατο τρίτο (13ο) έτος της ηλικίας τους, µπορούν να συµµετάσχουν στον Διαγωνισμό, εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο οι έχοντες κατά νόµο την επιμέλεια αυτών. Η συµµετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και των όρων χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συµµετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισµού.
 4. Απαγορεύεται η συµµετοχή στον Διαγωνισµό των εργαζοµένων στις εταιρείες: Α ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΕ και 33Communication Μονοπρόσωπη ΙΚΕ., καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθµού και των συζύγων αυτών.
 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, απαιτείται ο συµµετέχων αφού µπει στο link https://www.cardinalbags.gr/cc-christmas-contest/, είτε µέσω προωθητικού µηνύµατος της σελίδας της Cardinal Bags στο Facebook, είτε πληκτρολογώντας το url σε µηχανή αναζήτησης να επιλέξει το δώρο που θέλει να παραλάβει αν κερδίσει στο διαγωνισμό και στη συνέχεια να εισάγει τα στοιχεία του (όνοµα, επώνυµο, email,τόπος κατοικίας). Καταχωρώντας τα στοιχεία του, αυτόµατα λαµβάνει µέρος στην κλήρωση.
 6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ : Μετά από την έγκυρη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, πέντε (5) νικητές και πέντε (5) επιλαχόντες θα αναδειχθούν τη Δευτέρα οκτώ (8) Ιανουαρίου µέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης µε τεχνικά µέσα που εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της 33 Communication. Οι 5 (πέντε) νικητές και 5 (πέντε) επιλαχόντες θα ανακοινωθούν Δευτέρα 8 Ιανουαρίου στις 12:00 το µεσηµέρι στη σελίδα της εταιρίας στο Facebook, https://www.facebook.com/Cardinal-Bags-1821783511376297/ και μέσω email που θα αποσταλούν στους νικητές. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας πως ένας συµµετέχων χρησιµοποιεί λογαριασµούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγµατικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια της Εταιρείας ο συµµετέχων αυτός να αποκλειστεί. Οι νικητές θα ενηµερωθούν µε προσωπικό µήνυµα στο email που θα έχουν καταχωρήσει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Οι νικητές θα κληθούν να αποδεχθούν το δώρο τους εντός δέκα (10) ηµερών. Αν οι νικητές δεν αποδεχθούν το δώρο τους και δεν επικοινωνήσουν εντός 10 ηµερών, τότε χάνουν το δικαίωµά τους επί των δώρων και η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τους επιλαχόντες.
 7. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ: Κατά την ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδειχθούν 5 τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν το προϊόν που διάλεξαν κατά την είσοδό τους στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που δώρο κερδίσει ανήλικος είναι απαραίτητη η γραπτή γονική συναίνεση. Η παραλαβή του δώρου θα πραγματοποιηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επικοινωνία του νικητή και την αποδοχή του δώρου.
 8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζόµενων η στο πλαίσιο του Διαγωνισµού και της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως: Κάθε συµµετέχων στον διαγωνισµό οφείλει να ενεργεί νόµιµα και µέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει τη συµµετοχή του και να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια. Με την συµµετοχή στον Διαγωνισµό, ο διαγωνιζόµενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισµού ή και µετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδοµένα, που αποστέλλουν οι διαγωνιζόµενοι, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας µε αυτοµατοποιηµένες ή / και µη αυτοµατοποιηµένες µεθόδους, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισµού. Τα προσωπικά δεδοµένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόµενες µε αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφηµιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας µε email για νέα ή προσφορές κλπ. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται και σε περίπτωση τυχόν διακοπής ή προβλήµατος κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού, λόγω κακής λειτουργίας της ηλεκτρονική εφαρµογής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει µε κάθε τρόπο και µέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) τη συµµετοχή των χρηστών στον εν λόγω Διαγωνισµό, χωρίς την συγκατάθεση τους, ακόµη και µετά την λήξη του ως άνω Διαγωνισµού. Εξυπακούεται ότι οι χρήστες δεν θα δικαιούνται οιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για την ανωτέρω αναφερόµενη δηµοσίευση κλπ., καθώς και για οποιαδήποτε διαφηµιστική εκµετάλλευση του Διαγωνισµού από την Εταιρεία.
 9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να µεταθέσει τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισµού, να αλλάξει τα προσφερόµενα δώρα σύµφωνα µε την κρίση της, καθώς και να µαταιώσει τον Διαγωνισµό για οποιονδήποτε λόγο, ενηµερώνοντας σχετικά το κοινό µέσω της σελίδας της εταιρίας στο Facebook καθώς και µε κάθε πρόσφορο µέσο και χωρίς να φέρει ουδεµία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόµενου ή µη.
 10. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στο διαδίκτυο µε δικά τους τεχνικά µέσα και δαπάνες.
 11. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
 12. Μετά τη λήξη του Διαγωνισµού, καθώς και τη διανοµή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συµµετεχόντων παύει να υφίσταται.